, ,

Dahua 2MPX Starlight PTZ-kamera 2,7-11mm

0 out of 5
Alkuperäinen hinta oli: €219,00.Nykyinen hinta on: €199,00.

Valvontakamerat

Valvontakameroiden ensisijainen tarkoitus on parantaa turvallisuutta. Käyttötarkoitusten vaihdellessa rikollisen toiminnan estämisestä todisteiden hankkimiseen ja vakuutusyhtiöiden korvauskiistojen selvittämiseen, valvontakameroista on tullut korvaamaton osa nykypäivän turvallisuusympäristöä.

Valvontakameratyypit

 1. Kiinteät valvontakamerat

  Kiinteät kamerat ovat paikallaan olevia laitteita, jotka kuvaavat tietyn näkökentän. Ne soveltuvat erinomaisesti määrättyjen alueiden valvontaan ilman tarvetta liikkua.

 2. PTZ-kamerat (Pan-Tilt-Zoom)

  PTZ on lyhenne englannin kielen sanoista Pan Tilt Zoom, eli sillä tarkoitetaan kameroita, joissa on kyky kääntää, kallistaa ja zoomata. Nämä kamerat tarjoavat joustavuutta valvontaan, sillä niitä voi kauko-ohjata dynaamista näkymää varten. PTZ kameran ohjaus tapahtuu yhteensopivalla ohjelmistolla tai kameran hallinnasta.

 3. Dome-kamerat

  Dome-kamera, eli kupuvalvontakamera on ympäripyörivä valvontakamera, jossa kameraosa pyörii vapaasti pyöreän kuvun sisällä. Tämän ansiosta kameran voi suunnata kuvaamaan lähes mitä vain. Sen muotoilun ja tummennetun kuvun ansiosta henkilöiden on haastavaa tunnistaa, mihin suuntaan kamera osoittaa.

 4. Bullet-kamerat

  Bullet kamera soveltuu parhaiten pitkien etäisyyksien katseluun. Ne ovat muodoltaan sylinterimäisiä, eli perinteisen valvontakameran muotoisia, ja soveltuvat parhaiten ulkovalvontaan. Kameran päällä oleva lippa antaa objektiiville suojaa sateelta ja auringonsäteiltä.

Kameravalvonta realiaikainen kuva puhelimeen

Valvontakameroiden käyttökohteet ja -tarkoitukset

Valvontakamera kotiin

Valvontakameroista on tullut olennainen osa kodin turvajärjestelmiä, ja ne tarjoavat kodinomistajille mielenrauhaa valvomalla sisäänkäyntejä, ajoväyliä, sekä rikoksille alttiita alueita ja kohtia. Mahdollisuus nähdä etäyhteydellä live-kuvaa parantaa yleistä turvallisuutta kun asukas voi pitää kiinteistöään silmällä myös poissa ollessaan. Jotkut valvontakameramallit sisältävät myös kaiuttimen, joka mahdollistaa äänimerkin tai puheen lähettämistä etänä kameraan. Poliisisireenin ääni tai puhe saattaa olla ratkaiseva tekijä esim. varkauden estämisessä.

Valvontakamerat yritykselle

Yritykset käyttävät valvontakameroita turvatakseen tilansa varkauksilta, ilkivallalta ja luvattomalta pääsyltä. Nämä kamerat toimivat pelotteena, mutta ne myös tuottavat todistusaineistoa vaaratilanteissa, mikä auttaa tutkimuksissa ja vakuutuskorvauksissa.

Valvontakamerat taloyhtiöön

Taloyhtiöiden alueella liikkuu paljon erilaisia ihmisiä ja asunto-osakeyhtiölle aiheutuu huomattavia kuluja ja lisätyötä omaisuusvahinkojen, kuten ilkivallan, murtojen ja polkupyörävarkauksien vuoksi. Valvontakameroiden käyttöönotto toimii pelotteena ja auttaa myös tapausten tutkimisessa ja syyllisten tunnistamisessa.

Kameravalvonnan käyttöönotto parantaa sekä asukkaiden että taloyhtiön omistaman omaisuuden turvallisuutta. Alueet, joilta valvonta puuttuu, ovat alttiita ilkivallalle ja varkauksille, mikä tekee niistä houkuttelevia rikoksentekijöille. Kerrostaloalueilla polkupyörävarkaudet ja roskaaminen ovat valitettavan yleisiä ongelmia, ja niistä aiheutuvat kustannukset lankeavat taloyhtiön maksettaviksi, ellei syyllisiä saada kiinni. Varkauksien ja ilkivallan ennakoiva ehkäiseminen johtaa vuosittaisiin taloudellisiin säästöihin ja vähentää merkittävästi myös tällaisten tapausten hallintaan ja korjaamiseen käytettyä vaivaa.

Julkiset tilat

Valvontakamerat ovat yleisiä julkisissa tiloissa, kuten puistoissa, ostoskeskuksissa ja liikennekeskuksissa. Niiden läsnäolo edistää yleistä turvallisuutta estämällä rikollista toimintaa ja tarjoamalla kansalaisille lisäturvaa.

Liikenteen valvonta

Valvontakameroilla on keskeinen rooli liikenteen hallinnassa ja valvonnassa. Nämä kamerat auttavat liikenneviranomaisia järjestyksen ylläpitämisessä ja nopeassa reagoimisessa vaaratilanteisiin aina liikennevirran seurannasta onnettomuuksien tallentamiseen.

Valvontakameran edut

Rikosten ja varkauksien ennaltaehkäiseminen

Yksi valvontakameroiden tärkeimmistä eduista on niiden rooli rikollisen toiminnan estämisessä. Pelkästään näiden laitteiden läsnäolo voi toimia voimakkaana pelotteena, joka estää mahdollisia rikoksentekijöitä ryhtymästä laittomaan toimintaan.

Todisteiden kerääminen

Rikoksen sattuessa valvontakamerat ovat korvaamattomia todistajia. Tallennettu kuvamateriaali voi tarjota ratkaisevan tärkeää todistusaineistoa lainvalvontatutkimuksia varten, mikä lisää epäiltyjen tunnistamisen ja kiinniottamisen todennäköisyyttä.

Etävalvonta

Tekniikan kehittymisen myötä valvontakamerat tarjoavat nykyään etävalvontaominaisuuksia. Käyttäjät voivat käyttää suoraa lähetystä ja nauhoitettua materiaalia älypuhelimilla tai tietokoneilla, mikä lisää käyttömukavuutta ja reaaliaikaista tietoisuutta.

Vakuutusedut

Valvontakameran kuvamateriaalilla voi olla keskeinen rooli vakuutuskorvausvaatimuksissa, erityisesti omaisuusvahinko- tai varkaustapauksissa. Vakuutusyhtiöt voivat käyttää tätä todistusaineistoa nopeuttaakseen korvausvaatimusten käsittelyä ja varmistaakseen tapahtumien aitouden.

bullet valvontakamera

Haasteet ja huolenaiheet

Yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset

Valvontakameroiden laajamittainen käyttö herättää huolta yksityisyyden suojan loukkaamisesta. Näiden eettisten näkökohtien ratkaisemiseksi on ratkaisevan tärkeää löytää tasapaino yleisen turvallisuuden ja yksityisyyden välillä.

Eettiset näkökohdat

Jatkuvan valvonnan eettiset vaikutukset edellyttävät huolellista harkintaa. Heräävät kysymykset siitä, missä määrin yksilöitä pitäisi valvoa, ja valvontateknologian mahdollisesta väärinkäytöstä.

Teknologian haavoittuvuudet

Kuten mikä tahansa teknologia, myös kameravalvontajärjestelmät ovat alttiita hakkeroinnille ja väärinkäytölle. Vankkojen kyberturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen on olennaisen tärkeää luvattomalta käytöltä ja mahdollisilta tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi.

Kustannustekijät

Vaikka valvontakameroiden edut ovat ilmeiset, asennus- ja ylläpitokustannukset voivat olla huomattavat. Pienten yritysten ja yksityishenkilöiden voi olla haastavaa investoida kattaviin valvontajärjestelmiin.

IMOU Floodlight cam WiFi 2mpx ulkokamera

Oikean valvontakameran valinta

Tarkoitus ja sijainti

Valvontakameran valinnassa on otettava huomioon sen käyttötarkoitus ja valvontakohde. Esimerkiksi ulkokamerat saattavat vaatia säänkestävyyttä, kun taas sisäkameroissa voidaan keskittyä erilaisiin ominaisuuksiin.

Resoluutio ja kuvanlaatu

Valvontakuvan selkeys on ratkaisevan tärkeää tehokkaan valvonnan kannalta. Korkeampi resoluutio ja kuvanlaatu parantavat kykyä tunnistaa henkilöt ja yksityiskohdat tallennetusta materiaalista.

Yökuvausominaisuudet

Valitsemalla kamerat, joissa on yökuvausominaisuudet, varmistetaan jatkuva valvonta myös hämärässä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä ympärivuorokautisessa valvonnassa.

Liitettävyysvaihtoehdot

Harkitse valvontakameroiden liitäntävaihtoehtoja, kuten langallisia tai langattomia järjestelmiä. Kummassakin vaihtoehdossa on omat etunsa, ja valinta riippuu valvonta-asetelman erityisvaatimuksista.

Asennus- ja huoltovinkkejä

Valvontakameran oikea sijoittaminen

Kameroiden strateginen sijoittelu on olennaisen tärkeää optimaalisen valvonnan kannalta. Valvontajärjestelmän tehokkuuteen vaikuttavat keskeisten valvottavien alueiden tunnistaminen ja esteiden välttäminen.

Kameravalvonnan säännölliset tarkastukset

Säännölliset huoltotarkastukset ovat elintärkeitä sen varmistamiseksi, että valvontakamerat toimivat oikein. Säännöllisillä tarkastuksilla voidaan havaita mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa, jolloin vältytään valvontakatkoksilta.

Valvontakameroiden ohjelmistopäivitykset

Valvontaohjelmiston pitäminen ajan tasalla on äärimmäisen tärkeää tietoturva-aukkojen poistamiseksi. Laiteohjelmistojen ja ohjelmistojen säännöllinen päivittäminen suojaa järjestelmää mahdollisilta verkkouhilta.

Asiantuntija-apu

Ammattilaisavun hakeminen asennukseen ja ylläpitoon voi parantaa valvontajärjestelmien luotettavuutta. Ammattitaitoiset asentajat varmistavat, että kamerat on sijoitettu ja konfiguroitu oikein, jotta ne olisivat mahdollisimman tehokkaita. Apua asennukseen voit kysyä asiakaspalvelustamme.

Valvontakameroiden tulevaisuus

Kameravalvontatekniikan tulevat suuntaukset

 • Tekoälyn integrointi
  Tekoälyn integrointi valvontakameroihin parantaa niiden ominaisuuksia. Tekoälyalgoritmit voivat analysoida videosyötteitä reaaliaikaisesti ja tunnistaa poikkeamat ja mahdolliset uhat tehokkaammin.
 • Älykotien integrointi
  Valvontakameroista on tulossa yhä useammin älykkäiden kotijärjestelmien olennainen osa. Integrointi muiden älykkäiden laitteiden kanssa mahdollistaa saumattoman automaation ja parannetut turvaominaisuudet.
 • Pilvipohjaiset järjestelmät
  Siirtyminen kohti pilvipohjaisia valvontajärjestelmiä tarjoaa skaalautuvuutta ja saavutettavuutta. Tallenteiden tallentaminen pilvipalveluun antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää tallenteita mistä tahansa, missä on internetyhteys.
 • Parannettu analytiikka
  Analytiikan kehittyminen tarjoaa muutakin kuin pelkkää videomateriaalia. Valvontajärjestelmät voivat nyt analysoida datan trendejä ja tarjota tietoa väkijoukon käyttäytymisestä, liikennemalleista ja muista arvokkaista tiedoista.

Imou valvontakamera langaton

Usein kysyttyä valvontakameroista

Saako valvontakameran asentaa kotiin?

Voit laillisesti asentaa valvontakameran kotiisi, jos ilmoitat siitä asianmukaisesti.

Missä kameravalvontaa ei saa käyttää?

Laittomassa salakuvaamisessa tarkkaillaan tai nauhoitetaan henkilöä teknisten laitteiden, kuten kameroiden, avulla yksityisissä tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, pukuhuoneissa tai vastaavissa paikoissa. Samoin on kiellettyä kuvata henkilöitä julkisrauhan suojaamilla, yleisöltä suljetuissa tiloissa ja loukata näin heidän yksityisyyttään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi liiketilat, toimistot ja kokoushuoneet, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Myös tällaisten tekojen yrittäminen ja valmistelu on rangaistavaa.

Pitääkö kameravalvonnasta ilmoittaa?

Kameravalvonnasta tulee aina ilmoittaa asianmukaisesti. Kameravalvonnasta kertovilla kylteillä on myös käytännön hyöty: ne estävät luonnostaan epätoivottuja vierailijoita. Tallentava kameravalvonta kuuluu henkilötietolainsäädännön soveltamisalaan, koska se tallentaa ja kerää tietoja, kuten ääntä ja kuvia henkilöistä.

Tarvitseeko valvontakamera SIM-kortin?

Valvontakameraksi soveltuu suoraan kovalevylle tallentava kamera, WiFi-kamera tai 4G-valvontakamera tai riistakamera. WiFi-kamera tallentaa ja lähettää videota lähiverkon kautta, johon kamera on yhdistetty. 4G-kamerat taas ovat yhdistettynä internetiin 4G verkon kautta, jolloin näihin tarvitaan SIM-kortti, jotta yhteys voidaan muodostaa. Suoraan kovalevylle tallentava, ns. langallinen kamera ei vaadi WiFi verkkoa, eikä SIM-korttia.

Mikä on paras valvontakamera ulkokäyttöön?

Valvontakameramalleja on monenlaisia ja sopivat eri käyttötarkoituksiin. Valittaessa ulkokäyttöön soveltuvaa kameraa, kannattaa ensimmäisenä tarkistaa kameran IP-luokitus, eli kuinka tiivis kameran kotelo on ja miten hyvin se kestää likaa ja vettä. Toiseksi kannattaa kiinnittää huomiota kameran käyttölämpötila-alueeseen ja varmistaa, että se soveltuu niin koville pakkasille kuin myös korkeisiin helleasteisiin.

Tarjoamme laadukkaat valvontakamerat / videovalvonnan laitteet niin yksityistalouksiin kuin vaativiinkin tarpeisiin. Valikoimastamme löytyy HDCVI / analogiset kamerat ja IP-kamerat. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään oikean kameran valinnassa.

Laadukkaan kameravalvonnan avulla saat valvottua omaisuuttasi reaaliajassa ja jälkikäteen. Valvontakameran kuvaa voi katsoa etänä mistä tahansa.

Kameratarvikevalikoimastamme löydät ammattimaiset asennustarvikkeet kaikkiin kohteisiin ja erilaisiin ratkaisuihin.

Nopea toimitus, suoraan varastoltamme Lahdesta!