Yleistä

Turvatek.fi (Alarm Kiinteistöturva Oy, myöhemmin Turvatek) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot ostaessaan Turvatekin tuotteita tai palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

Turvatek / Alarm Kiinteistöturva Oy (Y-tunnus 1491446-0)

Kivimäentie 4

15200 Lahti

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markku Sipilä

puhelin: +358 40 5540180

sähköposti: markku.sipila@kiinteistoturva.fi

3. Rekisterin nimi

Turvatekin asiakasrekisteri

4. Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Turvatekin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely, laskutus ja arkistointi. Rekisteröintiä käytetään myös markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää Turvatekin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Käytössämme on asiakasrekisteri, joka pitää sisällään seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Tilaajan edustaman yrityksen tiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Palveluiden käytöstä havainnoidut, analytiikan avulla johdetut anonyymit tiedot saamme evästeiden tai vastaavan tekniikan avulla.

6. Mistä saamme henkilötietojasi

Pääsääntöisesti tieto kerätään rekisteröidyltä itseltään tilauksen yhteydessä. Turvatek hallinnoi tietoa asiakkaista, jotka tekevät tarjouspyynnön tai tilauksen sähköpostitse, puhelimitse tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, kuten liittymällä verkkolomakkeen kautta sähköpostilistallemme. Henkilötiedot kirjautuvat asiakasrekisteriimme tilauksen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän yhtistyökumppaneilta, sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tilauksenkäsittelyyn liittyvä tieto hallinnoidaan tietoturvallisissa palvelintiloissa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Käsittelemme henkilötietojasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin kolmansille osapuolille.

9. Sinun oikeutesi

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa itseäsi koskevat tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tästä tietosuojaselosteesta. Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojen loukkaamisesta. Ilmoitamme sinulle viipymässä, mikäli meillä tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka voisi uhata vakavasti yksityiselämääsi.

Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Henkilötietosi poistetaan rekisteristämme pyynnöstäsi.

10. Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Turvatek säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilöryhmittäin ja sen mukaan, mikä on tietyn henkilöryhmän käyttötarkoitus.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Evästeet ja muu tekninen seuranta

Seuraamme www.turvatek.fi -sivuston liikennettä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti. Emme saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, emmekä näin ollen kykene tunnistamaan käyttäjää. Evästeiden kautta saamme anonyymiä tietoa, kuten sivuston kävijämäärät, sivusto, jolta kävijä saapuu Turvatekin sivuille, vierailun kesto jne.

Käytämme verkkosivustollamme myös muita kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palveluntarjoajat ovat Facebook ja Instagram.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä

Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa asiakaspalvelu@turvatek.fi